การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ยังตรวจสอบคุณสมบัติไม่เสร็จ โปรดติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป